Gemensam bön

Första tisdagen varje månad, utom på sommaren, klockan 10:30 är det gemensam bön i någon av stadens kyrkor. Tisdagen den andra april är det i Smyrnakyrkan.

Varannan torsdag, jämna veckor, klockan 07:30 är det gemensam bön i kommunhuset. Alla är välkomna att vara med.