Fredagsandakter

Varannan fredag klockan 13:30 firar vi andakt. Det är ett samarbete mellan Svallidens missionsförsamling, Svallidens allaiansförsamling och Döderhults församling. Efter andakt fortsätter vi gemenskapen med lite fika.