Fredagsandakter

Observera

Denna text publicerades första gången den 2019-04-09. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Varannan fredag klockan 13:30 firar vi andakt. Det är ett samarbete mellan Svallidens missionsförsamling, Svallidens allaiansförsamling och Döderhults församling. Efter andakt fortsätter vi gemenskapen med lite fika.