Inställd: Gudstjänst – Färdväg

Denna gudstjänst är inställd.

Söndagen den 22:e mars klockan 10:00 firar vi gudstjänst. Vi får besök av Thore Hildingsson och Torgny Veibäck som kommer att hjälpa oss att be, samtala och fundera kring församlingens utvecklingsarbete. Välkommen att vara med!