Skärtorsdagshälsning

Pastor Magnus håller en kort betraktelse kring Jesus i Getsemane, konsten att klaga och vikten av att vara sann.