Skärtorsdagshälsning

Observera

Denna text publicerades första gången den 2020-04-09. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Pastor Magnus håller en kort betraktelse kring Jesus i Getsemane, konsten att klaga och vikten av att vara sann.