Långfredagshälsning

Observera

Denna text publicerades första gången den 2020-04-12. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Pastor Magnus ger en kort hälsning och påminner om Guds kärlek.