Långfredagshälsning

Pastor Magnus ger en kort hälsning och påminner om Guds kärlek.