Påskdagshälsning

Jesus Kristus är uppstånden!
Livet vinner!
Pastor Magnus påminner oss om det kristna hoppet och leder oss i bön.