Ordjakten

– Att ge tron vidare –

Hur berättar vi om vår tro? Och vad är vår tro?

Fyra samlingar. i Svallidens Missionskyrka.

  1. Upptäcka skatten
  2. Ni ska få kraft
  3. Gud vill använda dig
  4. Hur delar vi tro?

Varje samling kommer att bestå av filmklipp med undervisning som vi tittar på tillsammans, samtalsfrågor och olika övningar där vi får möjlighet att träna på vad man kan säga och få upptäcka vad man själv tycker är viktigt att säga..

Skulle du vara intresserad av att vara med men inte kan de aktuella tiderna så får du gärna tala om det. Ifall intresset är tillräckligt stort försöker vi ordna träffar på en annan tid. Det skulle också kunna vara aktuellt med samlingar via Internet om det finns intresse för det.

Varje samling sker både klockan 14:00-15:30 och 18:30-20:00. Man kan välja vilken man är med på.

Datum: 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december (onsdagar)

Frågor

Magnus Spång, 070 – 243 23 25, pastor.magnus.spang@gmail.com