Törsten & Källan

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be.
När han slutade sade en av hans lärjungar till honom:
”Herre, lär oss att be…”.

Det finns inga rätt och fel när det gäller bön. Men det finns sanning och liv. Och det finns en närmast obegränsad rikedom och mångfald i bönesätt och bönetraditioner. En rikedom som vi, i sällskap med Jesus, kan hjälpa varandra att upptäcka och utforska.

Någon invänder kanske: duger inte min bön?
Jo, det gör den absolut!
Men en del av oss vill och behöver få lite hjälp. Och en del av oss vill få hjälp att fördjupa vårt böneliv genom att upptäcka nya möjligheter och traditioner att be.

Hur fungerar det?

  • Vi försöker vara utomhus i möjligaste mån.
  • Vi pratar tillsammans om vår längtan och vår oro. Var och en bidrar efter lust, ingen blir tvingad till något.
  • Kortare undervisningspass.
  • Tid för övning. Ibland tillsammans, men alltid med möjlighet till att göra det ifred.
  • Vi får övningar att göra dagligen mellan träffarna.

Ämnen som kommer
Ärlighet varar längst – Om konsten att klaga och tacka
Död eller levande? – Om hjärtats inställning
Plats på scen – Om betydelsen av tid och plats
Jesu bönbok – Om Psaltaren
Med andra ord – Om vilan utan prestationskrav
Att vara tyst – Om att lyssna
Herrens bön – Om att be som Jesus lärde
Att be med – Bibeln Om mötet med Jesus
Tidegärd – Om att be tillsammans
Förbön – Om att be för andra
Redskap – Om att be med olika hjälpmedel
Kärleken – Om att vara Guds bön
Förlåtelse – Om hur Gud förlåter

Det är naturligtvis något oerhört att en vanlig människa kan erfara personlig kontakt med universums Skapare. Det vi kallar ”bön” är i grunden inget annat än ett mirakel. Inget annat kan på djupet förändra en människas liv och ansluta henne till källor bortom allt vi vet.

– Magnus Malm

Datum
Sex söndagar klockan 15:00 – 16:30.
september 27
oktober 11, 25
november 8, 22
januari 17

Låter det intressant?
Kontakta Magnus Spång och dela med dig av dina funderingar.

Skulle du vara intresserad av att vara med men inte kan de aktuella tiderna så får du gärna tala om det. Ifall intresset är tillräckligt stort försöker vi ordna träffar på en annan tid. Det skulle också kunna vara aktuellt med samlingar via Internet om det finns intresse för det.

Anmälan
Magnus Spång
070 – 243 23 25
pastor.magnus.spang@gmail.com