Nationell bön- och fastedag

Denna text som pdf:

30 svenska kyrkoledare inbjuder med anledning av situationen med Corona och Covid-19 till en Nationell bön- och fastedag 22/11 2020

Vill du vara med denna dag finns det böner och böneämnen längre ner. Vill du komma till Svallidens Missionskyrka är den öppen mellan klockan 09:00 och 13:00. Pastor Magnus Spång kommer att finnas där och se till att det bara går in en eller två i taget.

https://www.nationellbonedag.com/

Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig.
Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora.
Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön.
Välkommen att vara med när många kristna i Sverige
böjer knä, ber och fastar i rop till Gud:

Vi är i behov av
ett stopp för pandemins framfart
botemedel för smittan
styrka och ork till alla som drabbas
tröst till de som sörjer
att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Söndagen den 22/11 vill vi uppmana alla kristna i Sverige att be en dag.
Vi uppmanar dig som kan att också fasta.
När du ber, böj då gärna dina knän.
Bönen, fastan och knäfallet är goda kristna vanor
som inte automatiserar bönesvar
men blir en del i din ärliga bön till den Gud som hör när vi ber.

Gud välsigne dig!

Be för alla som har förlorat någon
Be för alla som blivit sjuka
Be för sjukvården
Be för forskarna
Be för politikerna
Be om villiga händer
Be om hopp och uthållighet
Be för dig själv och dina nära och kära
Be för alla kyrkor och församlingar i Oskarshamn
Be för att fler människor får en personlig relation till Jesus

Välsignad är du Gud vår Fader,
som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön.

Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har
ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.
Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap
som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården
samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.
Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt,
om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom
och för dem som känner oro och ängslan.
Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen
stödja varandra bortom egna intressen.
Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.
Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.