Bön och Bibel i advent

Advent är en förberedelsetid inför julfirandet. Be ber om öppenhet i våra egna liv och hjärtan. Vi ber om kraft och ledning till omvändelse. Det är en tid för förtätning och koncentration, en tid att söka Kristus och låta sig själv bli funnen. Advent kallas ofta för den lilla fastan och är tid för fördjupning så att vi vid jul i än större utsträckning låter oss ryckas med i den stora glädjen.

För den som önskar publicerar vi i år en daglig bön och Bibelläsning. Läs mer i vår bön och Bibelblogg.