Hopp

Mark 16:15
Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 

Bön
Herre, du som kallar oss att övervinna det onda med det goda, låt denna adventstid inspirera oss till generositet så att vi kan ge vidare hopp och helande till de människor vi möter. Amen.

Herre, visa den väg du vill att vi ska gå, och gör oss villiga att gå den. Amen.

Egen bön

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Tystnad

Välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn
Amen


Gal 3:28
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.