Internationella insamlingen vecka 50

Insamlingen till Equmeniakyrkans internationella arbete är i full gång. På Equmeniakyrkans hemsida finns mycket att del av. Här kommer några exempel:

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region nord, berättar om mötet han aldrig glömmer. Sedan finns det 59 berättelser till om hur missionen påverkat dem.

Vova berättar hur det är att vara rysktalande, förtryckt, koreansk pastor i en liten församling i centralasien.

Sedan finns det många fler berättelser från olika håll i världen.

Här kan du lyssna på Gerard Willemsen som predikar om att nå de onådda.