Slutet gott – allting gott

Rom 11:33
Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.

Bön
Herre, öppna våra hjärtan så att vi är beredda att ta emot det nya som du vill ge oss. Låt våra hjärtan flöda över av din kärlek. Amen.

Herre, Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig, över oss. Amen.

Egen bön

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Tystnad

Välsignelsen
Må han som är fridens Gud helga er helt igenom,
och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda,
så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.
Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.
Amen


Rom 11:33-36
Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare?Vem har skänkt honom något som han måste återgälda?Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.