Bara Gud

Joh 16:28
Jag kom från fadern och trädde in i världen.
Jag lämnar världen igen och går till Fadern.

Bön
Gud, du som har skapat mig till dig, jag vill inte nöja mig med något mindre än dig. Ge mig uthållighet att troget invänta dig. Låt lidandet som drabbar mig slipa bort mina brister och lär mig förstå vad du vill med mitt liv. Amen.

Herre, Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig, över oss. Amen.

Egen bön

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Tystnad

Välsignelsen
Må han som är fridens Gud helga er helt igenom,
och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda,
så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.
Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.
Amen