Lektionarium

Lektionarium handlar om Bibelläsning. Man kan också stavningen lectionarium. Lectio är latin och betyder läsning. Ett lektionarium är helt enkelt ett annat ord för Bibelläsningsplan.

Bibeln är en av de platser där vi kan lita på att vi möter Gud. Bibelläsning är inget krav utan ett erbjudande, en möjlighet. Längtar du efter Gud? Bibeln är en möjlighet för dig att vara tillsammans med Gud.

Men vad ska man läsa? Och hur?

Den andra frågan är svår. Eller enkel, beroende på hur man ser det. Det finns många sätt att läsa Bibeln och vi återkommer till den frågan i en senare post.

Vad ska man läsa?
Den bra Bibelläsningen är den som blir av. Kontinuitet är en god vana som underlättas av att inte gapa över för mycket. Om du inte brukar läsa regelbundet så börja smått utan några ambitioner att öka. Skulle det efterhand öka ändå så låt det ske, men ha inte för bråttom.

Det finns många Bibelläsningsplaner på internet. Här kommer några exempel:

Ekumeniska kommuniteten på Bjärka Säby.

Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, tidigare prior för kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsning är anpassad till kyrkoårets tider.

http://ekumeniskakommuniteten.se/lektionariet/

Pilgrimscentrum i Vadstena

Första texten läses i laudes, andra i middagsbönen och tredje i vesper.
Till varje veckas läsningar finns frågor att fundera på.

https://www.pilgrimscentrum.se/pilgrimscentrum/lectionarium-16590611

Kyrkoåret och Svenska Kyrkans Bibelläsningsplan

Utifrån berättelsen om Jesus liv, död och uppståndelse har kyrkan skapat en egen kalender som kallas för kyrkoåret. Varje helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.

Du kan också ta stöd av Svenska kyrkans bibelläsningsplan. Den innehåller hänvisning till bibeltexter för alla dagar som inte är söndagar eller särskilda firningsdagar.

https://www.svenskakyrkan.se/bibeln/lektionarium

Fler länkar

https://www.bibeln.se/
https://bibelverktyget.se/
http://www.kyrkoaretstexter.se/
http://www.bibelnpaettar.se/index.php?home=true