Bön för ett nytt år

John Charles
Fyll oss, o Herre, med tacksamhet inför det kommande årets många möjligheter.
Skänk oss visdom, mod och klarsyn när vi ställs inför förvirring, förtvivlan och rädsla.
Hjälp oss att se hur var och en av oss, utifrån våra förutsättningar och gåvor, kan bidra till fred, sanning och kärlek
Och fyll oss med beslutsamheten att klä våra drömmar och ord i handling.
Amen.

4 Mos 6:22-27
Herren talade till Mose:Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.

Luk 2:21
När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.