Böneveckan

Observera

Denna text publicerades första gången den 2021-01-16. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

I år kommer den tyvärr att utformas annorlunda. Det gör inte ärendet mindre viktigt. Jesus ber för vår enhet och vi får uppdraget att förkroppsliga den enheten.

18-24 Januari

Vardagar kl 12-14 Drop-in Bön (max 8 pers)
Måndag: Hamnkyrkan
Tisdag: Allianskyrkan
Onsdag: Svallidens Missionskyrka
Torsdag: Pingstkyrkan
Fredag: Kikebokyrkan

Lördag kl 18
Digital gudstjänst från Stillhetens kapell Livesänds på Facebook @doderhultsforsamling, Ledning: Anders Byström Predikan: Nicolaj Vollburg, Musik: Marina Bratterud

Söndag 24/1 kl 11-15
Bönevandring 12 stationer genom Stadsparken Första stationen vid anslagstavla utanför Oskarshamns kyrka. Kyrkan är öppen för bön.