Gemensam bön februari 2021

Just nu kan vi inte fira gudstjänst tillsammans. Men vi kan be tillsammans. Även om vi inte gör det på samma plats och kanske inte heller på samma tid kan vi be samma böner och veta att andra ber samma böner.

Under februari är alla som vill välkomna att vara med och dela denna dagliga bönegemenskap. Här nedan finns en relativt kort bönesamling förberedd. Den innehåller både gemensamma böner, plats för egen bön och gemensamma Bibelläsningar. Var och en kan använda de delar som den tycker passar och är lämpligt.

Den som vill vara med och be hela eller delar av detta under februari månad får, om man vill, gärna berätta det så vet vi att vi är flera som ber tillsammans.

Bönerna nedan finns också som en pdf-fil för den som önskar skriva ut på ett smidigt sätt. Önskar du få bönerna hemskickade tull dig så får du gärna säga till också.

Svallidens Missionskyrka – Gemensam bön Februari 2021


L Ledare
A Alla
I Grupp 1
II Grupp 2

INGÅNG
L – Herre, öppna mina läppar
A – Så att min mun kan förkunna ditt
lov.
L – Ära Fadern och Sonen och den
Helige Ande,
A – Nu och alltid och i evigheters
evighet. Amen

DAGENS PSALTARPSALM
Sön: Ps 92
Mån: Ps 6
Tis: Ps 8
Ons: Ps 12
Tors: Ps 22
Fre: Ps 68
Lör: Ps 32

DAGENS BIBELORD
Sön: Ef 2:4-6,
Mån: 1 Petr 1:3-5,
Tis: Kol 3:1-3,
Ons: Jer 15:6,
Tors: Jak 4:11-12,
Fre: 1 Tess 5:9-10,
Lör: Ords 3:13-15

TYST BÖN

BÖN
L – Herren Jesus är mitt ibland oss.
A – I hans namn vill vi be.

FRI BÖN

ÖVERLÅTELSE
I – Kom Kristus och var oss nära
II – Kom Kristus och omslut oss
med din nåd
I – Kom Kristus och gör oss fria att ta
emot din kärlek och ge den vidare
II – i din skapelse, i din mänsklighet,
i din kyrka.

FÖRBÖN
Söndag: fred, försoning
Måndag: scouter, föräldrar, ledare
Tisdag: sjuka
Onsdag: ensamma
Torsdag: en värld utan Corona
Fredag: tonår, föräldrar, ledare
Lördag: att människor ska
komma till tro
på Jesus Kristus

VÅR FADER

VÄLSIGNELSEN
L – Herren välsigne oss och bevare
oss för allt ont och före oss till det
eviga livet.
A – Amen