Askonsdag

Idag är det askonsdag och årets stora fasteperiod, som varar fram till påsk, börjar.

Askonsdagen har fått sin namn av sedvänjan att strö välsignad aska över de människor som skulle vara botgörare fram till skärtorsdagen. Under perioden fram till skärtorsdagen fick de inte komma in i kyrkan.

Idag är det vanligt att gudstjänstdeltagare får ett kors ritat pannan som en påminnelse om sin dödlighet.

Efraims fastebön
=============

Herre och Mästare över mitt liv!
Tag bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlystnadens
och de tomma ordens ande.

Skänk mig, Din tjänare,
kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets
och kärlekens Ande.

O, Herre och Konung!
Låt mig se mina synder och inte döma min broder och syster,
Ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amen.

Efraim Syrierns fastebön är en av fastetidens viktigaste böner. I ortodox tradition beds den i aftongudstjänsten i vardagarnas gudstjänster genom hela Stora fastan. Efraim var verksam i Edessa på 300-talet, och är den syriska kyrkans mest älskade andlige fader. Han har fått smeknamnet ”Den Helige Andes harpa”.

Bilden: Ett fragment av en ikon från Katarinaklostret i Sinai, som föreställer Efraim till höger, Johannes av Damaskus till vänster och S:t George ovanför dem.