Prövningens stund

Idag är det Första söndagen i fastan och kyrkoårets tema är Prövningens stund.

I dagens evangelietext förs Jesus ut i öknen av Anden. Efter 40 dagar blev han till slut hungrig och då kom frestaren till honom.

Första frestelsen var att göra bröd av stenar för att lindra den egna hungern.

Den andra frestelsen var att kasta sig själv ut från tempelmuren och låta änglar fånga upp honom.

Den tredje frestelsen var att tillbe frestaren mot att få bli ägare till och herre över allt han kunde se.

Jesus sätt att motstå frestelserna är talande. Han letar inte styrka i sitt inre. Han tar inte i från tårna och anstränger sig till han nästa spricker. Han vänder sig till Gud. I sitt samtal med frestaren använder han ord från de heliga skrifterna. Men källan har hämtar kraft ur är sin Fader.

Här har vi något att lära. I och av oss själva räcker våra krafter och våra ansträngningar aldrig till. I prövningens stund är det hos Gud vi hittar det vi behöver, kraft, mod, hopp, tröst och förlåtelse.
Och kanske också i detta att Jesus hade fastat 40 dagar innan de stora frestelserna kom. Och under den tiden hade han hittat det fokus och den koncentration på Fadern som gav hans sinne och tankar rätt riktning.

Sankt Patricks bön

Kristus vare med mig.
Kristus vare framför mig.
Kristus vare bakom mig.
Kristus vare på min högra sida.
Kristus vare på min vänstra sida.
Kristus vare i den människas hjärta som tänker på mig.
Kristus vare i det öga som ser mig.
Kristus vare i det öra som hör mig.

Keltisk välsignelse

Må Herrens högra hand bevara oss ända till vår ålderdom, må Kristi kors nåd ständigt bevara oss från fienden. Herre, styr våra hjärtan på fridens väg, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


1 Mos 16:1-13
Heb 4:14-16
Matt 4:1-11
Ps 31:2-6


Patrick – egentligen Patricius – var född i västra Britannien. Som ung fördes han som slav till Irland men lyckades undkomma till Gallien. Senare återvände han till Irland som missionär och räknas som öns främsta skyddshelgon. Sitt liv har Patrick skildrat i sina Bekännelser.

Välsignelsen är från Bönboken från Cerne. Denna bönbok är en samling privata böner från 700-talet som tillhörde klostret i Cerne i Dorset. Många av bönerna har keltiskt ursprung, fastän boken ursprungligen tillhörde den anglosaxiske biskopen Aedelwald.


Bilden på Jesus är en detalj ur Vasily Surikovs målning Kristi frestelse (Искушение Христа) från 1872.

Bilden på Sankt Patrick är en glasmålning i St Patricks katolska kyrka i Junction City, Ohio.