Prövningens stund video

Det är första söndagen i fastan och Magnus Spång har spelat in en kort betraktelse som finns att se på youtube.