Att lyssna och att tala

Bön om lyssnandets gåva

Herren, Jesus, är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be.

Gud, tack för gåvan att kunna lyssna. Hjälp oss att använda din gåva så att enskilda människor, grupper, ja, att ett helt folk kan lära sig lyssna utan att döma, utan att fördöma, men kan förstå och förlåta såsom du har förlåtit oss. I Jesu namn. Amen.

Andas

Andas ut oron.
Andas in ödmjukheten.

– Kol 4:6 (The Message översättning)

Var vänliga när ni talar. Målet är att locka fram det bästa ur dem ni pratar med, inte att sätta dem på plats eller hålla dem utanför.

Överlåtelse

Denna dag, i Dina händer.


Bönen är skriven av Gerard W. Hughes som var novismästare hos jesuiterna i Harborne, Birmingham, när han skrev bästsäljaren God of Surprises (Den gömda skatten), som blev en inspiration för både katoliker och andra kristna. Boken gör Ignatius av Loyolas budskap tillgängligt för nutida andliga sökare.