Hjälp!

Observera

Denna text publicerades första gången den 2021-05-23. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Som en del av er vet så fick jag Covid. Faktiskt så fick hela familjen det. Jag är fortfarande sjukskriven 75% och blir fort trött. När jag var som sämst blev jag inlagd på sjukhuset. Mycket blev krångligt när alla i familjen blev sjuka. Vi klarar inte av att leva våra liv själva, inte ens när vi är friska. Men det bli ännu påtagligare när man är sjuk hur beroende vi alla är av varandra. Vi fick mycket hjälp av många när vi var som sämst. Och ännu fler erbjöd sin hjälp. Och vi är väldigt tacksamma för det.

Jag tror att Gud skapade oss för att vara beroende av varandra.
Paulus skriver om det i Bibeln: Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. (Gal 6:3)
Ganska ofta försöker vi klara oss själva till varje pris. ”Jag vill inte vara till besvär” säger vi och vill visa oss duktiga. Men då motarbetar vi egentligen det Gud vill med oss. Vi är skapade för att leva i relation och gemenskap med varandra. En gemenskap som också inkluderar beroende av och omsorg om varandra. Ibland behöver jag dig. En annan gång behöver du mig. Låt oss sluta vara så duktiga och tillåta oss själva att faktiskt göra det Gud vill, att vara beroende av andra.

Men vi är inte bara beroende av varandra. Vi är också beroende av Gud.

Idag är det pingstdagen.
I kristen tradition firas den till minne av, och påminnelse om, det som hände sju veckor efter Jesu uppståndelse. Jesus hade lovat lärjungarna att de skulle få ta emot Hjälparen, den Helige Ande. Så lärjungarna väntade, och bad. Och plötsligt händer det:

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. (Apg 2:1-6)

Det hela utspelar sig på den judiska högtiden Shavout. Den kallas också för Pentekoste som är grekiska och betyder femtionde. Det anspelar på att dagen inträffar på den femtionde dagen efter den judiska högtiden Pesach (ordet betyder gå förbi och högtiden firas till minne av Israels befrielse från fångenskapen i Egypten). Shavout var från början en skördefest men som efter templets förstörelse år 70 omvandlades till ett firande av dagen då Israels folk fick de tio budorden på berget Sinai. I judisk tradition talar man dock inte om tio budord utan om 613. Dessa kallas för Mitzvot. De tio buden som Gud skrev på stentavlorna är förvissa centrala men kallas i judisk tradition aldrig för de tio budorden utan för Aseret ha-D’varim (2 Mos 34:28, 5 Mos 4:13 and 5 Mos 10:4) eller för Aseret ha-Dibrot. Detta skulle kunna översättas De tio utsagorna, De tio påståendena, de tio deklarationerna, De tio orden eller De tio sakerna.

Nära
Som kristna firar vi pingst för att påminna oss själva, varandra och andra om att Gud inte är långt borta utan oerhört nära.

Genom den Helige Ande är Gud, den treenige, alltid närvarande överallt.
Det finns ingen plats där Gud lämnar oss ensamma.
Det finns inga omständigheter där Gud överger oss.
Det finns ingen tidpunkt där Gud inte har tid med oss.
Gud är alltid nära, närvarande och kärleksfull.

Anden är Hjälparen som Jesus lovade lärjungarna. Ett löfte som gäller varje människa. För den som vill är Gud inte bara nära utan också inom oss. Vi får vara en plats där Gud själv bor. Paulus skriver: Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? (1 Kor 6:19)

Du är aldrig ensam. Oavsett omständigheter så finns Gud på varje sida om dig. Hans älskar dig och ingenting kan ändra på det. Du är Guds ögonsten. Guds erbjudande är att låta den närvaron och den kärleken inte bara vara nära dig utan flytta in i dig. Du kan bli det tempel där Gud själv bor.

Att ha Guds Ande boende i sig ger Liv och Kraft.
Det löser inte alla problem och det gör inte att man klarar allt. Men det ger en källa att ösa ur. Det ger resurser som vi inte har av oss själva.

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.« Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (Joh 7:37-39)

Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans syfte. (Fil 2:3).

Att ha Guds Ande boende i sig är början på Förvandlingen.
En dag ska Gud förvandla hela kosmos. Jorden och varje människa längtar efter sin befrielse. Och Gud lovar att en dag göra allting nytt, helt, rent och vackert. Och Gud påbörjar den förvandlingen redan här och nu.

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. (Rom 8:14-17).

Hur låter jag Guds Ande komma in i mig och bo i mig?
Det handlar om att erkänna sitt beroende. Att våga erkänna att jag behöver Gud i mitt liv. Detta är vad du är skapad för. Att ta emot Gud i dig själv. Att förenas med Skaparen som ger Liv, Förlåtelse och Förvandling.

BÖN

Kom Helige Ande,
godhetens och sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan
med din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration
så att vi ser, förstår
och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja
och följa honom som är
vägen sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud,
vårt ursprung och mål.

Amen