Vem är Gud?

Idag är det ”Heliga Trefaldighets dag”.

Om Gud finns, hurdan är i så fall Gud?

Matt 11:25-27
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Jesus är den bästa uppenbarelsen av Gud. Detta är centralt i kristen tro. Jesus från Nasareth är sann Gud och sann människa, detta är vår bekännelse. Jesus visar oss på en och samma gång hurdan den sanna människan ser ut och hurdan Gud ser ut.

Brian Zahnd brukar säga:
Gud är som Jesus.
Gud har alltid varit som Jesus.
Gud kommer alltid vara som Jesus.
Vi har inte alltid vetat det, men nu gör vi det.

Jesus visar oss Gud.
I och genom Jesus för Gud både ett ansikte och en kropp.
Ingenstans ser vi Gud tydligare än i Jesus, i hela hans liv och i alla hans ord och handlingar.

Gud är närvarande överallt. Det betyder att vi kan skymta Gud överallt.
I naturens skönhet.
I gemenskapens omsorg.
I samvetets viskande röst.
I nattvardens bröd och vin.
I dopets vatten.
I bönens ord, tystnad och längtan.
I bönens förtvivlan, glädje och tacksamhet.

Men tydligast ser vi Gud i och genom Jesus.
Så om du funderar på hurdan Gud är så skulle ett råd kunna vara: läs evangelierna i Bibeln.
Matteus
Markus
Lukas
Johannes

Den sista meningen från Bibeltexten längre upp kanske skrämmer någon.
ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Tänk om Jesus inte vill uppenbara Fadern för mig?
Paulus skriver i ett av sina brev: [Gud] vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

Alla!

Du är gränslöst älskad av Gud.
Oändligt viktig.
Oändligt värdefull.
Ingenting kan ändra på det.

Detta är vårt stora hopp. Att Gud älskar varje människa och vill varje människas frälsning.

Jesus visar oss det. Läs evangelierna!