Livets frågor

Vill du få samtala om de stora frågorna i livet?

Under vårterminen har vi en alpha-kurs för just dig. Varje samling bjuder vi på mat, det blir en föreläsning om kristen tro och sedan pratar vi om föreläsningen. Alla frågor är tillåtna. Dina funderingar, frågor och synpunkter är viktiga.

Vi möts i Svallidens missionskyrka på onsdagar klockan 18:30-20:30. Den första samlingen är den nionde februari.

Frågor och anmälan till Magnus Spång, 070 – 243 23 25, pastor.magnus.spang@gmail.com. Den första samlingen är du välkommen till utan att anmäla dig. Men du får gärna göra det ändå så blir det lite lättare för oss med maten.