NFU

NFU är en förkortning som står för Naturlig församlingsutveckling. Det är ett arbetsmaterial och ett sätt att tänka församling som har sina rötter i Tyskland. Man kan läsa mer om nfu här. Söndagen den 30/1 2022 hade vi Torgny Veibäck på besök. Torgny jobbar med församlingsutveckling inom Equmeniakyrkan. Han predikade för oss och berättade mer om den enkät som styrelsen hoppas att så många som möjligt vill svara på.

Här kan dy lyssna både på hans predikan och hans information om enkäten. Dessutom finns den powerpoint-presentation han visade. Eventuellt kommer enkät-informationen senare att finnas som film där man kan se bilderna i filmen.

Predikan:

Enkät-information: