Bröd för Livet

Kvällfika – kort föreläsning – samtal

En studiecirkel om kristen tro utifrån Johannesevangeliet.

Varje samling äter vi något enkelt tillsammans. Sedan gör vi nedslag på olika ställen i Johannesevangeliet. Det blir en kortare föreläsning om det aktuella stället och sedan samtalar vi om våra tankar kring ämnet.

När
Onsdagar klockan 18:30 – 20:30.
31/8, 7/9, 21/9, 28/9, 12/10, 19/10, 9/11, 16/11, 30/11, 7/12.

Kostnad
Frivillig avgift för kvällsfikat.
De som kan tänka sig att hjälpa till turas om att ordna med fikat.

Sista anmälningsdag
28 augusti.
Anmälan till Magnus Spång, pastor.magnus.spang@gmail.com eller 070 – 243 23 25.