Den kyrka växer som…

Under hösten kommer vi att ha en tema-serie under nio söndagar. Temat är ”Den kyrka växer som…” och utgår från Carl-Erik Sahlbergs bok med just det namnet. Varje söndag börjar med en gudstjänst. Efteråt finns det enkelt fika och möjlighet att i mindre grupp samtala om dagens tema. Exakt vilka söndagar det blir kommer information om senare.