gdpr

Enligt lag får organisationer och företag endast spara personuppgifter om de är relevanta för verksamheten.

Vidare har du (det vill säga varje person) rätt att veta vilken information om dig som organisationer och företag har i sina register. Du har också rätt att veta varför de har den informationen. Dessutom har du rätt att få den informationen raderad. Det sistnämnda gäller dock inte om det är information som man av juridiska skäl är skyldig att spara; till exempel information som finns i ingångna avtal.

Du kan läsa mer om vad som gäller här.

Är du medlem i Svallidens missionsförsamling eller är deltagare i vår scoutverksamhet så har vi dina kontaktuppgifter i ett register. Om du går ur församlingen eller slutar i scoutverksamheten får vi inte längre spara dina uppgifter i vårt register.

Om du undrar vilken information vi har sparad om dig eller om du vill få din information struken så är du välkommen att kontakta oss.