Gemensam gudstjänst

Magnus Spång, Jan Wahlström, sång av Simon Svensson, Linnéa och Henrik Jonasson, julbord. OBS, anmälan till julbordet.

Trivseltisdag

14:00 Tid för gemenskap. 15:00 Servering och andakt.