Kroppkakefest

Begränsat antal platser. 25 kr per kroppkaka. Anmälan senast 10/2. 070 - 35 88 639

Trivseltisdag

14:00 Tid för gemenskap. 15:00 Servering och andakt.

Alpha-kurs

Mat, föreläsning om kristen tro, samtal.

Dagledigträff

Marina Bratterud. Leva medan livet pågår. Servering.

Trivseltisdag

14:00 Tid för gemenskap. 15:00 Servering och andakt.

Alpha-kurs

Mat, föreläsning om kristen tro, samtal.

Gudstjänst

Nattvard, bön- och offerdag för Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning, Magnus Spång.