Alpha-kurs

Mat, föreläsning om kristen tro, samtal.

Kongoträff

Vi gör något praktiskt, fikar och ber.

Trivseltisdag

14:00 Tid för gemenskap. 15:00 Servering och andakt.

Gudstjänst

Bön- och offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete, Magnus Spång

Trivseltisdag

14:00 Tid för gemenskap, 15:00 Servering och andakt.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!