Alpha-kurs

Mat, föreläsning om kristen tro, samtal.

Dagledigträff

Ulla-Britt och Rune Karlsson med flera, servering.

Trivseltisdag

14:00 Tid för gemenskap. 15:00 Servering och andakt.

Alpha-kurs

Mat, föreläsning om kristen tro, samtal.

Gudstjänst

Nattvard, bön- och offerdag för Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning, Magnus Spång.

Alpha-kurs

Mat, föreläsning om kristen tro, samtal.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!