Om oss

Vi är en lokal missionsförsamling i Svalliden, Oskarshamn, med drygt 70 medlemmar.

Församlingen bildades 1890.

Vi har rötter i svensk folkväckelse på 1800-talet och vi är en del av den protestantiska kyrkan.

Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade 2011 ett nytt trossamfund med arbetsnamnet Gemensam Framtid.
På kyrkokonferensen i maj 2013 fattade man beslut om ett permanent namn – Equmeniakyrkan.

Svallidens Missionsförsamling är en del av samfundet Equmeniakyrkan.
Vi består idag av 791 församlingar som finns över hela Sverige, i så gott som alla Sveriges kommuner.

Vi utgör en del av Oskarshamns Kristna råd, och vi vill verka för fördjupad ekumenik.

Vi samarbetar med organisationer och kristna i 28 länder, bland annat i Ecuador, Estland, Indien, Japan, Kongo Kinshasa, Kongo Brazaville, och Nicaragua.