Vad vi vill

  • Vi vill vara en gemenskap med Jesus Kristus i centrum.
  • Vi vill ha Bibeln som vårt rättesnöre.
  • Vi vill vara en öppen kyrka, med gemenskap och mångfald i olika uppfattningar.
  • Vi vill föra övertygelsen vidare genom församlingen och genom mission i andra länder.
  • Vi vill främja trons växt och mognad, och verka för lärjungaskap med Jesus Kristus.