Region Svealand


Välkommen till region Svealand

karta region Svealand

Region Svealand består av församlingar och Equmeniaföreningar i Värmlands, Örebros, Sörmlands och Västmanlands län, samt Enköpings kommun.

soka-finna-omslag


Nyhetsbrev

Skriv in din e-post här så skickar vi nyhetsbrev några gånger per termin med vad som är på gång i regionen.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Equmeniakyrkan
Vasagatan 6
703 54 Örebro

Alexandra Östersjö

Barn och familj Region Svealand

alexandra.ostersjo@equmeniakyrkan.se

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Andreas Löwkvist

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

andreas.lowkvist@equmeniakyrkan.se

people default photo

Anja Wändal

Föreningsutvecklare Equmenia Svealand och tjänstledig från Equmenia Väst

0702-17 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Anna Gustafsson

Bitr. regional kyrkoledare, Region Svealand; Regionsamordnare, Temagrupp Unga Vuxna Equmenia Svealand

0704-85 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se