Församlingsaktiviteter

Equmeniakyrkans och Equmenias viktigaste verksamhet sker ute i våra lokala församlingar/föreningarna. Där möts människor i olika åldrar och i olika livssituationer.

Där möts barn och ungdomar till olika aktiviteter. Där arrangeras konserter, cafékvällar och föreläsningar, bön och samtal i smågrupper. Där samlas körer och musik grupper och det ordnas gudstjänster, studiecirklar och mycket annat.

I församlingarna finns ofta ett diakonalt engagemang för att hjälpa utsatta människor som drabbats av svårigheter och problem.

På många håll ordnas svenska för nyanlända eller annan verksamhet för integration. Det samlas in pengar för egen verksamhet men också för mission och hjälpverksamhet i Sverige och utomland.

Regionens uppgift är därför främst att stötta och vägleda församlingar/föreningar i deras viktiga arbete. Främst på områden som kan vara svårt att klara av som enskild församling/förening. Exempelvis samordning och genomförande av läger och utbildningar. Regionens övergripande mål är att i gemenskap stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt.