Församlingsutveckling

Equmeniakyrkans övergripande mål är att i gemenskap stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt. Vi tror på möjligheten till förändring och att den viktigaste kompetensen för den finns i församlingen, som i sig är ett Gudsverk. Där det finns en längtan att få leva i Guds rikes kraftfält kan Gud skapa förnyelse, utveckling och växt.

Vi kan erbjuda stöd, redskap och utifrånperspektiv för att hjälpa den lokala församlingen i sitt utvecklingsarbete utifrån FÄRDVÄG, en genomarbetad plan som bygger på erfarenheter både nationellt och internationellt. Församlingarna erbjuds en handledare som stödjer i en process som genom en genomtänkt undersökning av nusituation ska leda fram till en tydlig inriktning av församlingens liv och verksamhet.

Ansvariga för det här arbetet i regionerna är de regionala församlingsutvecklarna. I Region Svealand är det Alf Rikner och Andreas Löwkvist. Det är till någon av dem man vänder sig om man vill få mer information om den här möjligheten. De ansvarar även för rekrytering och utbildning av handledare.

För närvarande finns ett 20-tal handledare som står till förfogande för regionens församlingar och det är 35 församlingar som är i någon form av utvecklingsprocess tillsammans med en handledare.

Just nu är arbetet inne i en fas när vi på ett tydligare sätt vill stärka samverkan med Equmenia utifrån vår vision att vara ”En kyrka för hela livet ….” Vi behöver tänka utvecklingsarbete i församling och förening som en helhet i en strävan efter att möta olika åldrars behov.