Svensson: Equmeniakyrkan är mer än bara en åsiktsgemenskap

Två händelser i församlingar i Equmeniakyrkan har fått utrymme i media. Det är naturligt att det föder frågor. Det finns de som försöker bygga ihop enskilda och ­sällsynta händelser till en gemensam berättelse om Equmeniakyrkan som en kyrka där konservativ teologi medvetet trängs ut till förmån för en mer liberal. Det är ett narrativ som inte stämmer. Equmeniakyrkan tänker inte låta sig reduceras till en åsiktsgemenskap, utan fortsätta förvalta det som kännetecknar oss som kyrka: Enhet i mångfald.