Svensson: Kärnan i det kristna ­ledarskapet är tjänandet

I helgen som gick bevistade jag som representant för Equmeniakyrkan högmässan i Uppsala domkyrka där Martin Modéus togs emot som ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Vi ber om Guds välsignelse över hans gärning i denna roll. Ledarskap inom Guds kyrka är viktigt och värt att reflektera över. Detta skriver kyrkoledare Lasse Svensson i veckans Perspektiv i Sändaren.