Svensson: Vi behöver varandra för att ge församlingar möjlighet att växa

För att fördjupa vår gemensamma kunskap och förståelse för församlingsutveckling och församlingsgrundade arbete var Kyrkoledarkollegiet i förra veckan på studiebesök i London.

Vi mötte Metodistkyrkan, Holy trinity Brompton som hör till Engelska kyrkan, besökte biskopshuset i London och arbetet med ett mångfasetterat församlingsgrundande arbete och Oasis som är en baptistförsamling som arbetar samhällsutvecklande genom att starta skolor, socialt arbete och kyrkor i stadsdelar, samt United reformed Church för ett samtal om klimatnödläge.

Jag är stolt över mycket i vårt församlingsgrundande arbete inom Equmeniakyrkan. Det är ett resultat av ett strategiskt arbete där vi tillsammans år 2017 beslöt att till 2025 ha grundat 50 nya församlingar. Vi är på god väg och kan nu räkna till drygt 30 nya initiativ.


Läs kyrkoledare Lasse Svenssons Perspektiv i senaste numret av Sändaren.