Syd samlas

Syd samlas är namnet på en serie samlingar på nätet för regionens församlingar.

Ungefär en gång i månaden bjuds alla församlingar och dess medlemmar samt andra intresserade in till samlingar med olika intressanta ämnen. Vissa kan vara inriktade på en speciell uppgift i församlingen medan andra är mer allmängiltiga.

Samlingen varar 19.00 – 20.30.

Uppkopplingen sker via Zoom på nedanstående länk.

Starta mötet här: Syd samlas på webben

Följande samlingar är inplanerade:

15 dec 2020 – Bibelstudium med Charlotte Thaarup

20 jan 2021 – Vårt internationella arbete. Anna-Carin Stenbeck, internationell handläggare på Equmeniakyrkan, berättar och lyssnar

18 feb 2021 – Grön kyrka, vad är det? Henric Götefelt, samordnare projektplan fred, jämställdhet och klimat på Equmeniakyrkan, berättar mer

Några länkar till sidor med bra information och tips som Henric rekommenderar:

Mer om Grön kyrka samt material: Läs mer…

Brobygges (fd Brommadialogen) blogg med tema klimat: Läs mer…

Om Equmeniakyrkans klimatfasta: Läs mer…

Ytterligare om klimatfastan: Läs mer…

Kontakta gärna Henric för mer information eller besök: henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

16 mars 2021 – Med barnen i mitten. Information och samtal om det samtalsmaterial om barnens plats i församlingen som regionen arbetat fram.

Här kan du ladda ner materialet:

21 apr 2021 – Kassörsutbildning. Göran Axberg delar sina erfarenheter

20 maj 2021 – Kyrka på nätet. Hur kan vi ha gudstjänster och andra samlingar på nätet, både nu och då pandemin släpper sitt grepp? Några församlingar delar sina erfarenheter och vi samtalar om hur man kan tänka och göra.