Konfirmation

Var med i KonfaS! Träffa nya kompisar, prata om det som är viktigt och lär dig massa nytt om Gud, livet och bibeln!

KonfaS logotyp svartvit

KonfaS är en konfirmationsläsning i Equmeniakyrkan Region Syd men också mycket mer!

I KonfaS är du med på tre helgläger och ett längre sommarläger. Du läser med dina kompisar hemma i kyrkan, sedan träffar du andra konfagrupper i Equmeniakyrkan i Skåne och Blekinge på helg- och sommarläger.

Vi läser Vägens folk och Bibeln. I Vägens Folk får vi börja i vardagen, det som är viktigt och berör, sedan ser vi vad bibeln säger om det här och till sist funderar vi tillsammans över hur vi kan använda och förstå det som står i bibeln. Så här ungefär: Tema Familj: Hur ser din familj ut? Bra? Dåligt? Sen, vad står det i bibeln om familjer? Och så, kan jag lära mig något från bibelberättelsen för att det ska funka ännu bättre i min familj?

KonfaShelgerna har olika teman: Bibeln, Mission/Att hjälpa någon som behöver och Skapelse/Miljö. Så klart blir det många sköna andakter, kul lekar, massa god mat, nya vänner, praktiska uppgifter, sång, musik och mer skapande. Du får också vara med i en mindre grupp för att prata om viktiga frågor och kanske berätta det som inte så många behöver veta, där kan man också be tillsammans och hjälpa varandra när det behövs.

Det är ett gäng ledare från olika plaster i Regionen som kommer hålla i de olika passen och vi kommer bjuda in speciella gäster och göra lite extra, som vi kan när vi är många tillsammans.

Efter sommarlägret blir det konfirmation hemma i din kyrka. Men sen kommer kanske det bästa. Det är inte slut där, utan året efter får du fortsätta att träffa dina kompisar i KonfaS2. Du är med på helgerna och sommarlägret, får lite större utmaningar och jobbar med boken Action. I KonfaS3 och 4 följer du med på en resa varje år, ena året till Litauen, där vi får följa kyrkans hjälparbete och andra året en resa till Taizé, en kommunitet i Frankrike. Där får du möta ännu fler kristna ungdomar från hela världen. Det finns alltså ingen gräns för hur bra det kan bli att vara med i KonfaS. Visst är du med!

MiniKonfaS

Just nu finns förslag på upplägg som församlingar kan använda för att bjuda in till  MiniKonfaS för barn som fyller 9 år. Tanken med MiniKonfaS är att hela familjen ska kunna vara med och att det blir en liten försmak av KonfaS. Då träffas 9-åringar med familjer hemma i kyrkan i början på våren, sedan har MiniKonfaS ett eget spår på Familjedygnet. Terminen fortsätter med träffar på hemmaplan varav den sista blir en MiniKonfaSgudstjänst. Temat för terminen blir kort och gott: Jesus. MiniKonfaS kan ha olika profil till exempel scout eller barnkör, beroende på vilka grupper som redan finns.

Vill du veta mer om konceptet och upplägget  så kontakta Liselotte Spåre eller Joakim Stenmo.

Kontaktpersoner KonfaS

Joakim Stenmo

Joakim Stenmo

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Syd

0707-33 55 49

joakim.stenmo@equmenia.se

Liselotte Spåre

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS samt barn och familj Region Syd

0730-34 50 73

liselotte.spare@equmeniakyrkan.se