”Konsten att fiska”

Konsten att fiska – Hur kommer människor till tro idag?

Många känner idag en vånda eller osäkerhet inför att berätta om tron. Vi upplever kanske att vi inte har något att säga, eller blir generade som om vi försökte sälja något.Vi har respekt för den andre och vill inte pracka på någon ett färdigt paket. Hur kan delandet av tron bli något naturligt? Hur kan det bli ett normaltillstånd att människor kommer till tro i våra församlingar?

Konsten att fiska är en satsning och med tidigare utbildningar i Region Syd. Vi vänder oss till dig som vill gå djupare, framför allt dig som är frivillig ledare, styrelsemedlem, pastor, diakon eller annan anställd.

Kontaktperson

Liselotte Spåre

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS samt barn och familj Region Syd

0730-34 50 73

liselotte.spare@equmeniakyrkan.se