Syrien

Allsmäktige Gud. Idag ber vi för Syrien och skolorna som har öppnat efter att ha varit stängda i flera veckor pga covid­19­pandemin. Vi ber för barnens möjligheter att trots krig, sjukdomar och oro ändå kunna få gå i skolan. Vi ber också om att vattenförsörjningen till nordöstra Syrien ska vara öppen och fungera igen.