Talar Gud samiska?

Lansering Biibbal 2019. Guovdageaidnu. Bibelgudstjänst i kyrkan

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Sápmi v. 14.

Konstig fråga, kanske, men man kan undra. Om inte Guds kyrka gör det, vad betyder det? Behöver man bibeln och kristna texter på sitt eget språk? När översättningsarbete behöver prioriteras blir parametrar som hur många som talar språket, och om man kanske talar ett annat språk som det finns texter på aktuella. Utifrån sådana parametrar kan man till exempel tycka att det knappast behövs varken bibeln eller gudstjänsttexter på de samiska språken. De är ju inte så många och de kan ju svenska, norska eller finska eller ryska, beroende på var de bor. Likadana resonemang kan föras om minoritetsspråk i norra Ryssland, i Thailand, i Nordamerika…

Men så enkelt är det inte. Språk handlar inte bara om att kunna förstå med sitt förstånd. Språket är en del av identiteten. Ordet kommer så mycket närmare på hjärtats språk. Lovsången och bön fungerar så mycket bättre. Vår kyrka har varit involverad i många översättningsprojekt, allt ifrån kikongo och uiguriska till samiska. På nordsamiska har vi producerat kristna barnböcker, en barnfilm om Jesu liv, en CD skiva och varit involverat i bibelöversättningen. Jag ska aldrig glömma första gången då jag läste ur Johannesevangeliet på nordsamiska, då den första provöversättningen var ny. En man, som talar utmärkt svenska som vem som helst i landet, hade tårar i ögonen då han sa: ”Detta är första gången jag hör evangeliet på mitt modersmål”. Och när hela bibeln lanserades i Kautokeino förra året var glädjen stor över att nu kunna läsa på sitt eget språk! Bibeln finns nu, men arbetet fortgår genom bibelsällskapen på andra samiska språk. Och översättning av andra texter för gudstjänstbruk fortgår också, samtidigt som vi arbetar på hur men kan fira gudstjänst på ett kontextuellt sätt som passar till kulturen. Det arbetas till exempel med det i Nordica- school, som är bibelskolan för nordryska minoritetsfolk. Där finns ryska samer, nentser, chanter m fl med. Skolan, som görs i samarbete med ett par församlingar i Ryssland och kyrkor i Estland, Finland och Sverige, har redan betytt mycket för dessa små grupper kristna i urfolkskulturer.

Gerard Willemsen
internationell chef