Publicerat 

Talare – Vinterkonferensen 2017

Sofia Camnerin _DSC6412_press_SofiaCamnerinEK16_2
teologie doktor, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Mamma till tre. Tycker mycket om att vila, sticka, springa och arbeta. Är engagerad i frågor om teologins trovärdighet och relevans i förhållande till frågor vi brottas med och behöver ta hand om i vår tid. Dessa rör exempelvis klimat, rättvisa, existentiell hemkomst och ungas perspektiv. Är särskilt engagerad i frågor som rör funktionsvariationer och barn i behov av särskilt stöd. I sin senaste bok ”När livet stramas åt skärps blicken” skriver hon om att vara förälder till ett barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser i ljuset av teologi och livstolkning. Försoning och vardagstro går som en röd tråd genom boken. Den passar därför alla som försöker leva med ett helt hjärta i en komplex värld.
Mimmi Edin Mimmi Edin
en driven entreprenör som startat många nya projekt i samverkan med kommun, landsting och idéburna och drivit eget företag. Byggt upp och varit verksamhetschef inom friskvård och rehabilitering med personalansvar och ansvar för många volontärer och handledningsuppdrag och uppdrag inom idrotts-, företags- och församlingsvärlden. Hon bygger gärna broar mellan dessa ”världar”. Anställd på Hela Människan i Kyrkligt Entreprenörskap. Även arbetat fram Tikva-konceptet som hon kommer berätta mer om under konferensen.
Sharon Rose Ruiz Duremdes Sharon
är en baptistisk teolog från Filippinerna med stort intresse för feministisk teologi, men är också allmänt teologiskt kompetent. Har arbetat mycket med ”kristen formation” och bland annat skrivit en bok om detta som heter ”An open letter to my children”. Hon har även varit ordförande för National Counsil of Churches in the Philippines vilket bekräftar hennes breda teologiska kompetens.
Joachim Beijmo joachim-beijmo--9101-hires
är stabschef på Sida, Sveriges biståndsmyndighet. Han har en bakgrund som egenföretagare i kommunikations- och internetbranschen, men bytte spår och har nu arbetat med globala utvecklingsfrågor i cirka 10 år.Han kommer att prata om hur Sverige på olika sätt bidrar till att vi utrotar fattigdomen och når de Globala målen för hållbar utveckling till år 2030.
Unni Jonsson och Linnea HjelmUnni och Linnéa - lite bild
arbetar med kommunikation för Equmenia. De har en bakgrund i lokala Equmenia-föreningar, har varit engagerade regionalt och arbetar nu nationellt för att göra Equmenia till Sveriges bästa barn- och ungdomsorganisation.De kommer att prata om hur vi bemöter våra medmänniskor på digitala plattformar och hur vi uppfattas på sociala medier i våra yrkesroller.
Sune Fahlgren Sune Fahlgren
är lektor i praktisk teologi vid Teologiska högskolan Stockholm och författare till flera böcker om det konkreta församlingslivet. Hans senaste bok handlar om den levda tron i baptistisk tradition – Vatten är tjockare än blod. Baptistisk kulturhistoria (2015).
Magnus Malm magnus_malm
författare född 1951, bor på landet strax utanför Vårgårda, Västergötland. Malm är nu en av svensk kristenhets mest kände författare med ett dussintal utgivna böcker. I den senaste boken, Som om Gud inte finns, tas frågan upp om varför svenskarna är ett av världens mest sekulariserade folk.Utöver författarskapet arbetar Malm med retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare. Han är en mycket efterfrågad och uppskattad föreläsare och andlig visionär.
Sara Blom Sara Blom
är präst i Svenska kyrkan och teknologie doktor i fysik. Hon har arbetat som församlingspräst i 10 år och arbetar nu med fortbildning i Göteborgs och Lunds stift. Hennes teologiska intresseområden är dels mötet mellan teologi och naturvetenskap och dels samhällsfrågor i teologiskt perspektiv. I september (2016) deltar hon i en tvärvetenskaplig forskningsexpedition till Svalbard, som följer i Anton Rolandsson Martins fotspår. Han var en av Linnés lärjungar och följde med ett valfångstfartyg till Spetsbergen 1758.
Gerard Willemsen EK1_7977_press_GerardWillemsen_EK16
är pastor och internationell koordinator på Equmeniakyrkan. Han är också doktor i geologi och har forskat många år inom paleontologi och arbetat med evolutionsbiologi. Hans intresseområden inom teologi är bl.a. urfolksteologi, missiologi och området teologi och naturvetenskap. Under hösten 2016 undervisar han på THS om biologi, evolution och teologi.  Han är född i Nederländerna men har bott i Sverige sedan 25 år.
Johnny Jonsson Johnny Jonsson
är tidigare högskolelektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Han har under 30 år undervisat i exegetisk teologi, Nya testamentet. Mellan åren 1975 till 1981 var han biträdande sekreterare vid Bibelkommissionen i Uppsala med arbetsuppgifter främst inom den nytestamentliga enheten. Våren 2016 publicerades hans Kommentar till Nya testamentet: Efesierbrevet, Verbum.
Gilija och Henrikas Žukauskas Gilijas och Henrikas
är missionärer från Baptistsamfundet i Litauen. De leder konstskolorna Portico för vuxna och Veranda för familjer med små barn i Litauens huvudstad Vilnius. Deras personliga resa grundas i erfarenheter där konst och känsligheten för det föränderliga samhället spelade en viktig roll när de själva kom till tro. De är utbildade i teologi, filosofi, teater och dans och med de utgångspunkterna utforskar Gilija och Henrikas hur man i praktiken kan skapa mötesplatser mellan grannar och Gud i en dynamisk men även lidande värld.  Och, utan att minska mänsklig erfarenhet eller budskapet om Jesus Kristus, söker de efter nya sätt att tänka och agera i dialog med samhället.
Arne Fritzson Alf Fritzon
är pastor i Equmeniakyrkan och arbetar i Sollentuna  missionsförsamling och som teolog i Equmeniakyrkan. Han är socionom och har doktorerat i systematisk teologi, och han har undervisat både på teologiska institutionen i Uppsala och på THS. Han är författare och har skrivit böcker om hermeneutisk teologi, försoning, teologi och funktionshinder och teologi och utvecklingspsykologi. Han har arbetat med frågor om funktionshinder i Kyrkornas världsråd och Sveriges Kristna Råd. Han har i många år varit verksam som föreläsare och skribent.
Carin Åkesson Carin Åkesson
är musiker och pedagog. Arbetar efter mångårig tjänst som församlingsmusiker i Betlehemskyrkan, Göteborg nu som lärare på Musikinstitutet Betel på Bromma Folkhögskola, Högskolan för Scen och Musik i Göteborg samt med körprojektet Sånger som förändrar inom ramen för Diakonias arbete för mänskliga rättigheter. Carin frilansar också som skribent i Sändaren, är körledare för sångensemblen Iris samt föreläser inom ämnet musik – kultur – kyrka – gudstjänst.
Maria Larsson maria-k
har arbetat med musik som verktyg för social förändring bland annat i dåvarande Göteborgs musikhögskolas arbete för SIDA på Västbanken/Gaza, nuvarande Högskolan för scen och musiks (HSM) samverkan med El Sistema både i Sverige och Venezuela samt i musikhögskolans samverkan i förortsmiljö i Göteborg. Maria har också parallellt arbetat med Betlehemskyrkans kulturarrangemang i skärningspunkten mellan musiken/konsten/kulturen och teologin. Maria är studierektor på HSM och musiker och ansvarig för kulturarbetet i Betlehemskyrkan.
Per Duregård Per Duregård
är pastor inom Equmeniakyrkan. Sedan fyra år är han pastor i Redbergskyrkan i Göteborg. Per är utbildad lärare med många tjänsteår på högstadie- och gymnasienivå. Han är också mycket engagerad i rättvisefrågor av alla de slag, till exempel när det gäller HBTQ, flyktingar och hemlösa
Anna Erikssonanna-eriksson
utbildad fritidsledare och diakon i Equmeniakyrkan, som arbetat länge med barnens plats i församling och gudstjänst. Frågor om barns delaktighet i församlingens liv är viktiga och genom sång, rörelse och skapande kan vi närma oss varandra. Det är en pedagogisk utmaning och hon jobbar ständigt med att hitta goda redskap som kan vara församlingar till hjälp. Anna möter många ledare och församlingar, skriver sånger och turnerar med dockteater i olika sammanhang. I Arbogabygdens församling har hon en tjänst inriktad på barnmusik och gudstjänst med små och stora.