Publicerat 

Teologiska högskolan

– en del av Enskilda Högskolan Stockholm

Equmeniakyrkan är huvudman för Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Sedan 2018 är detta det nya övergrpiande namnet för utbildningarna i teologi och mänskliga rättigheter. Teologiska Högskolan Stockholm (THS) är benämningen på utbildningarna i teologi och religionsvetenskap. Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) är benämningen på utbildningarna i mänskliga rättigheter.

Teologiska högskolan (THS) har ett brett urval av kurser inom teologi och religionsvetenskap, från grundnivå till masterprogram. Kurserna behandlar såväl grundläggande texter, språk och historiska traditioner, som nutida etiska och teologiska frågor. För den blivande pastorn eller prästen finns ett antal kurser som handlar om att mer direkt förbereda för den väntande yrkesrollen.

THS erbjuder också en integrerad pastoral utbildning vilket innebär att akademiska studier varvas med särskilda seminarier, andakter och övningsmoment för den som vill bli pastor eller präst. Blivande pastorer i Equmeniakyrkan läser vid THS. På THS kan man få alla examina i teologi, inklusive doktorsexamen.
Maria och Oscar

Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) ger tvärvetenskapliga utbildningsprogram i mänskliga rättigheter med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Utbildningarna kan leda fram till kandidat-, magister- eller masterexamen i mänskliga rättigheter. Avslutat program kan ge arbete inom olika fält, exempelvis frivilligorganisationer, statsförvaltning och internationella organ.

EHS når du lätt med T-bana, buss eller bil. Här möts du av inbjudande lokaler, engagerad personal och kompetenta lärare. Du är alltid välkommen oavsett om du läser med sikte på ett yrke eller bara studerar för din egen personliga utveckling.

Läs mer på Enskilda Högskolans webbsida. Det finns även information om att vara pastorskandidat eller att bli diakon i Equmeniakyrkan på blipastor.nu.

Varje vår hålls Kallelsedagar där du som känner en kallelse och funderar på tjänst i Equmeniakyrkan kan komma och vara med på seminarier och samlingar och få mer information om hur det är att läsa vid EHS.