Publicerat 

Teologiska högskolan

Equmeniakyrkan är huvudman för Teologiska högskolan Stockholm (THS). Högskolan har ett brett urval av kurser inom teologi och religionsvetenskap, från grundnivå till masterprogram. Kurserna behandlar såväl grundläggande texter, språk och historiska traditioner, som nutida etiska och teologiska frågor. För den blivande pastorn eller prästen finns ett antal kurser som handlar om att mer direkt förbereda för den väntande yrkesrollen.

THS erbjuder också en integrerad pastoral utbildning vilket innebär att akademiska studier varvas med särskilda seminarier, andakter och övningsmoment för den som vill bli pastor eller präst. Blivande pastorer i Equmeniakyrkan läser vid THS. På THS kan man få alla examina i teologi, inklusive doktorsexamen.
Maria och Oscar
THS har även tvärvetenskapliga utbildningsprogram i mänskliga rättigheter som leder fram till kandidat-, magister-  eller masterexamen.

THS når du lätt med T-bana, buss eller bil.

Här möts du av inbjudande lokaler, engagerad personal och kompetenta lärare. Du är alltid välkommen oavsett om du läser med sikte på ett yrke eller bara studerar för din egen personliga utveckling.

Läs mer på Teologiska Högskolans webbsida. Det finns även information om att vara pastorskandidat eller att bli diakon i Equmeniakyrkan på blipastor.nu.

Varje vår hålls Kallelsedagar. Även Kallelsedagarna har en egen hemsida.