Terrorhotnivån höjs – information

Uppdaterad 31 augusti 2023. Terrorhotnivån höjs från förhöjt till ett högt hot, meddelar Säkerhetspolisen torsdagen den 17 augusti. Bakgrunden till det är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Equmeniakyrkan rekommenderar sedan tidigare lugn men förstärkt uppmärksamhet. Kommunikationschef George Olvik, sammankallande för samfundets och Equmenias nationella krisgrupp, följer händelseutvecklingen noga och vid behov sammankallas krisgruppen med kort varsel.

Equmeniakyrkan rekommenderar församlingarna i dagsläget att hålla sig informerad om händelseutvecklingen och vara uppmärksam på eventuella säkerhetshot men fortsätta verksamheterna som vanligt.

Bra informationskällor att ha koll på:

Krisinformation
Här samlas krisinformation från svenska myndigheter.

Förebygga attentat mot trossamfund
MSB (Myndigheten för samhällsbskydd och beredskap) har sammanställt en vägledning för trossamfund med konkreta förslag på vad du kan göra vid olika händelser som kan leda till att människor känner rädsla eller i värsta fall skadas eller dör. Det finns även förslag på olika metoder och hjälpmedel som kan bidra till att öka säkerheten.

Beredskap – Sveriges radios podd om krisberedskap
En podd med Erik Blix om att förbereda sig för en kris och om du vill veta mer om vilka redskap och kunskaper vi behöver i en kris, till exempel vid extremväder, svåra olyckor eller militära hot.

Vid frågor kontakta din regionala kyrkoledare eller kommunikationschef George Olvik.