Thailand

Vi ber för vår samarbetskyrka, Thailand Karen Baptist Convention, och deras längtan att vara en kyrka där helhetssyn på evangelium inte bara är teori utan också praktik. Vi ber för det nya nätverk av alla deras distrikt som just nu byggs upp för att stärka deras röst i samhällsfrågor. Vi ber också att vi snart ska få förmånen att skicka ut nya missionsarbetare till Thailand.