Publicerat 

Thailand

Thailand
I Thailand är de kristna i minoritet och många av de kristna som finns tillhör något av de minoritetsfolk som lever i norra delarna av landet.

Majoritetsbefolkningen tillhör folkgruppen Thai och de flesta människor är buddister. Minoritetsfolken finns inte bara i Thailand utan även i de angränsande länderna. Dessa grupper får sämre tilldelning av resurser än thaibefolkningen och de är fattigare än majoritetsbefolkningen.  De blir ofta diskriminerade och utsatta för fördomar. En särskild problematik är att det bland minoritetsgrupperna finns thailändska medborgare sedan generationer som saknar id-handlingar, en situation som kompliceras av att det i området och från samma minoritetsgrupper också finns många burmesiska medborgare. Equmeniakyrkan stöder arbete med evangelisation och församlingsutveckling, landsbygdsutvecklingsprojekt och ett projekt i vilket människor får stöd att skaffa id-handlingar. Läs mer om våra projekt i Thailand.

Ge en gåva

Ett av minoritetsfolken i Thailand är karener, och inom karenfolket finns två undergrupper: sgaw- och pwokarener. Equmeniakyrkans samarbetskyrka i Thailand är det karenska baptistsamfundet – Thailand Karen Baptist Convention (TKBC). Samarbetet startade år 1976 när Svenska Baptistsamfundet fick en förfrågan från TKBC om att arbeta med mission bland pwokarener. Sedan dess har Baptistsamfundet och numera Equmeniakyrkan samverkat med TKBC i olika projekt för både evangelisation och samhällsutveckling. Sedan 2007 genomför TBKC utvecklingsarbetet i en stiftelse. Den heter Karen Development Service Foundation (KDSF) och är formellt en egen organisation men med stark koppling till TKBC. Equmeniakyrkan har sedan stiftelsens start stöttat flera av dess utvecklingsprojekt, i flera av dem med pengar från Sida. Ett av samhällsutvecklingsprojekten genomförs av en partner som heter Micro Economic Development Foundation (MEDF). MEDF stöder organisering och utveckling av spargrupper och kooperativ bland minoritetsfolk i nordvästra Thailand. Equmeniakyrkan har sedan dess start i början av 1990-talet stöttat och bidragit till arbetet bland spargrupperna och kooperativen, och vi stöttar också MEDF i dess utveckling som organisation.

Thailand Karen Baptist Convention
Det thailändska karenbaptistsamfundet har 58 000 medlemmar i drygt 200 lokala församlingar. Församlingarna är indelade i 12 distrikt och finns i byar och städer i de nordvästra och västra delarna av Thailand. Huvudkontoret ligger i Chiang Mai. TKBC startade som mission från karenbaptisterna i Burma, de första missionärerna kom i slutet av 1800-talet. Samfundet bildades år 1955. Sedan 2015 är Timu Dee generalsekreterare.
Church of Christ in Thailand
Church of Christ in Thailand består av 20 samfund/distrikt, varav TKBC är det största. Formellt är CCT ett eget samfund men fungerar som ett slags kristet råd i landet för ett flertal olika samfund och traditioner. De har juridisk status och kan därför utverka visum och arbetstillstånd till våra missionärer. De har också flera stora institutioner som skolor och sjukhus över hela Thailand.
Karen Development Service Foundation
För att kunna bedriva ett eget utvecklingsarbete bildade TBKC stiftelsen Karen Development Service Foundation. KDSF:s styrelse utses av TKBC:s styrelse. Ordförande i KSDF är TKBC:s generalsekreterare Timu Dee, och KDFS:s manager är Renuka Pradubphuthong.
Micro Economic Development Foundation
Detta var från början ett projekt, Micro Economic Development Project, inom TKBC. Verksamheten startade i början av 1990-talet men vände sig redan från början till flera olika minoritetsgrupper och blev därför ett självständigt projekt utanför TKBC. År 2006 omvandlades projektet till stiftelsen MEDF. MEDF:s målgrupp är minoritetsgrupperna i nordvästra Thailand och dess arbete innebär stöd till självhjälpsgrupper som kallas spargrupper.
 
Otto och Ulrika Ernvik

Otto och Ulrika Ernvik är i Thailand sedan augusti 2016, för sin fjärde arbetsperiod. Yngste sonen Josua är med. familjekort Ernvik-1024x683 Otto arbetar som tidigare med församlingsplantering, evangelisation och utbildning av pastorer och evangelister, tillsammans med framför allt pwokarenerna inom TKBC. Ulrika fortsätter att arbeta på själavårdsinstitutet The Well International, som ger stöd till missionärer och deras barn över hela Asien. Hon kommer också att vara delaktig i en själavårdsutbildning, samt inom ramen för TKBC ge kurser i äktenskaps- och familjeliv. 

FlaggaNamn: Konungariket Thailand Statsskick: Monarki Huvudstad: Bangkok Självständighet: Landet har aldrig varit koloni. Yta: 514 000 km2 Befolkning: 69,5 miljoner Valuta: Thailändska Baht Officiella språk: Thai Andra språk: Kinesiska dialekter, malajiska, karen, lahu, lawa, khmer, akka, hmong m.fl. Folkgrupper: Kineser, malajer, karener, lahu, lawa, khmerer, akka, hmong m.fl. BNI per capita:  2005 USD (källa UNDP) 7 694 Human Development Index: (UNDP) Ranking 103 (2011) Religion: Buddism 94%, muslimer 3%, övriga (kristna, animister, hinduer mm) 3%

Projekt

Thailand

Elevhem och stipendier

Socialt arbete
Utbildning
Barn och ungdom
Asien
Thailand

Bybaserad miljövård

BUDGET: 96.000
№: 43883
Utvecklingsarbete
Lantbruk
Asien
Thailand

Social life – medborgarskap

BUDGET: 30.000
№: 43860
Hälsa/sjukvård
Humanitärt
Utvecklingsarbete
Asien
Thailand

Mikroekonomi

BUDGET: 250.000
№: 43870
Asien
Thailand

Pionjärarbete och ledarträning

BUDGET: 260.000
№: 43840
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Evangelisation
Asien